Posts tagged Bouwstenen van de onderneming

Bouwstenen van je onderneming

Bouwstenen van je onderneming

Naast het hebben van een goed product- en/of dienstenaanbod, de juiste klanten en -relaties is het behalen van goede bedrijfsresultaten intern afhankelijk van een aantal belangrijke bouwstenen. Er bestaan meerdere indelingen voor de ´elementen van een onderneming´, bijvoorbeeld volgens de indeling van een business model, maar naar onze ervaring kun je de volgende vijf elementen als de belangrijkste operationele bouwstenen beschouwen. Onderstaand artikel geeft een inleiding op elke bouwsteen, in volgende artikelen gaan we per bouwsteen meer in detail.

Realisatie van echte resultaatverbetering gebeurt vanaf de werkvloer, en het is belangrijk er voor te zorgen dat de bouwstenen in samenhang en balans worden ontwikkeld.

Strategie

Strategie

Samen met de visie en de missie van de onderneming is dit de richtinggevende factor. (Het geheel van visie/missie/strategie wordt in deze indeling kortweg de bouwsteen ´strategie´ genoemd). Hoewel strategie niet echt wordt gezien als iets van de werkvloer, is het voor een onderneming, net als bij elke andere teamsport, belangrijk gezamenlijke uitgangspunten te hebben, een gezamenlijk doel en een gedeeld beeld van de weg daar naar toe.  Lees hier meer over strategie.

Is de strategie duidelijk, relevant en gedeeld met de rest van de onderneming en tot op de werkvloer?

Leiderschap

Leiderschap

Als het doel en richting zijn bepaald, moet het leiderschap in de onderneming de energiebron zijn die de onderneming de kant van de doelen op stuurt. Geen schip zonder een kapitein. Het leiderschap moet op alle niveaus, van directie tot en met de teamleider op de werkvloer de strategie vertalen naar beleid en sturing in het dagelijks werk. Verschillende leiderschapsstijlen kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld een zorgvuldige combinatie van een duwende stijl (doelen stellen, spelregels, normen en waarden bepalen), en trekkende stijl (coachen en motiveren van de teamleden) . Faciliterend management is hierbij een mooi uitgangspunt; de manager die beseft dat hij pas succesvol is, als zijn team succesvol is! Het leiderschap is het beginpunt (en helaas ook vaak het eindpunt) voor het al of niet hebben van een gezonde, effectieve bedrijfscultuur.

Over ´Leiderschap´ wordt veel gepubliceerd, wat is jouw visie op ´goed leiderschap´?

Mens, team & organisatie

Mens, team en organisatie

De mens is de belangrijkste bouwsteen. Technisch en procesmatig kan alles en in de ogen van sommige managers mag iedereen dan wel vervangbaar zijn, maar uiteindelijk zijn het je mensen die op dit moment goede prestaties voor de klant moeten leveren. De organisatie van de teamleden (letterlijk en figuurlijk de ´opstelling´ van je mensen) in het team, en de teamstructuren binnen de gehele organisatie moeten ondersteunend zijn aan het behalen van goede prestaties. Let er op dat de communicatie en overlegstructuren optimaal zijn ingericht.

Waar het om gaat: de juiste persoon op de juiste plaats. En een balans in het ´moeten, willen en kunnen´. Zorg er voor dat voor iedereen duidelijk is wie wat wanneer moet doen. Maar ook dat elk teamlid het werk kan uitvoeren (is opgeleid, heeft de juiste hulpmiddelen, zie onder) èn het ook zo wil doen (cultuur, leiderschap, motivatie). En richt dit vooral met elkaar in! (In een volgend artikel meer over de link tussen het inrichten van werkprocessen en de organisatie van het team daarbij).

Is duidelijk wie wat wanneer doet, ook in geval van calamiteiten en afwezigheden? Is het moeten, willen en kunnen goed in balans in jouw onderneming? 

Operationele processen

Operationele processen

Elke bedrijfsmatige activiteit is een proces, alle teamleden, klanten en leveranciers maken onderdeel uit van processen. Een proces is een opeenvolging van handelingen, die vanaf het startpunt (bijvoorbeeld een telefoontje) met inputs (een informatieaanvraag) van een ´leverancier´ van het proces (in dit voorbeeld de klant zelf, die iets wil kopen), moeten leiden tot een gewenst resultaat (de output, bijvoorbeeld een geleverde dienst) voor de klant van dat proces. Processen moeten handig zijn ingericht, om effectief en efficiënt tegen de juiste kosten de juiste verwachte prestaties (of meer) te leveren. Het geheel van inputs, processtappen en outputs wordt bestuurd middels prestatiedoelstellingen.

Zitten de werkprocessen binnen jouw onderneming handig in elkaar? Waar wordt op bestuurd, en zijn dat wel de juiste doelstellingen? Hoe wordt er bestuurd?

Hulpmiddelen & ICT

Hulpmiddelen & ICTDe gebruikte hulpmiddelen (bijvoorbeeld mechanische gereedschappen) en ICT (Informatie en Communicatie Technologie) vormen een heel wezenlijke bouwsteen. Zeker in dit informatietijdperk maken of breken gebrekkige systemen goede prestaties, hoe goed de overige bouwstenen ook zijn geregeld. Overigens geldt dat voor alle hulpmiddelen en gereedschappen op de werkvloer, en niet alleen voor softwareapplicaties. Goed gereedschap is nog altijd het halve werk. Een belangrijke ontwikkeling op softwaregebied is werken ´in the cloud´ versus werken met standalone applicaties (bijvoorbeeld Microsoft Office).

Hoe effectief zijn de hulpmiddelen bij jou op de werkvloer, en in welke mate helpen ze je efficiënt te werken? 


Deze vijf bouwstenen vormen het samenhangende geraamte van je onderneming, waarin de zwakste schakel de onderneming er van binnenuit van weerhoudt om betere prestaties te leveren. In welke van deze  bouwstenen ligt in jouw onderneming de grootste verbetermogelijkheid?